Mimarlığı sadece hacimler tasarlamak olarak görmez...

Mekâna dokunmak; mekânla doğrudan ilişki kurmak, onunla bütünleşmektir. Mimarlık sadece doğru mekân kurgusunu yapabilme yetisi değil, “Özne” ve “Mekân” arasındaki sınırları ortadan kaldırarak deneyim sürecini de tasarlayabilmektir.

Bağlamı, mekânı tüm duyularıyla deneyimleyerek mekânla bağ kuran özneyi ve deneyim sürecini önemser. Her mekânı, kullanıcısı ve kullanıcısının deneyimiyle özgün kılmaya çalışır.

Tasarım eğitimi, üretimi, temsili ve kavrayışı her dönem tartışıla gelen bir olgu olmuştur. Kartezyen düşünceyle beraber, akla ve usla doğrudan ilişkisi olduğu savunulan görme duyusuna üstünlük verilmiş; bedenin aldatıcı olduğu kabullenmiştir. Bu eğilim, mekânın kalite algısına, mimarlığın kavrayışına da yansımıştır. Söz konusu görme odaklı yaklaşımla beraber, mekân sadece dışarıdan görülen & görme mesafesinde var olan hacim haline gelmiş; özne ve mekân arasındaki ilişki zayıflamıştır. Bu bağlamda Juhani Pallasmaa’ nın ifade ettiği gibi “Retinal Mimari” oldukça popüler hale gelmiştir. Bu yaklaşımın başka düşünürler tarafından eleştirilme sebebi ise; öznenin mekânı deneyimlemesi ile mekânla arasında kurduğu bağ ve bu bağ sonucunda oluşan bedensel hafızanın önemini görmezden gelmesidir. “Özne” ile “Nesne” (“Kullanıcı” ile “Mekân”) arasındaki sınırların ortadan kalkması, öznenin mekâna dokunması ile gerçekleşebileceği öngörülen bir olgudur. Mekânın, Martin Heidegger’ in ifade ettiği gibi görme mesafesindeki nesne olmaktan çıkıp “Şey (Thing)“ e dönüşmesi ve öznenin bir parçası haline gelmesi de bu olgunun bir yansımasıdır.

Biz Kimiz?

Yüksek Mimar

Doğan Türkkan

1985 yılında İstanbul ‘ da doğdu. 2003 yılında Vefa Lisesi’ ni bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ nden 2008 yılında, yine aynı üniversite Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ nden 2009 yılında mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Bilgisayar Ortamında Mimarlık Bilim Dalı’ nda “Strüktürel Form ve Hesaplamalı Teknoloji İlişkisi” konusunda yüksek lisans tezini tamamlamış; Doktora Programı kapsamında çalışmalarına devam etmektedir. Katıldığı birçok ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmasında çeşitli ödüller aldı. 2013 yılından bu yana farklı üniversitelerin mimarlık bölümlerinde stüdyo yürütücülüğü yapmakta, jürilere katılmaktadır.

Mimar

Hande TÜRKKAN

1990 yılında Kayseri’ de doğdu. 2007 yılında Kılıçaslan Fen Lisesi’ ni bitirdikten sonra, 2013 yılında Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 1 yıl süreyle Kayseri’ de serbest piyasada çalıştıktan sonra yine Kayseri’ de 2 yıl süreyle üniversite bünyesinde “Araştırma Görevlisi” kadrosunda çalıştı. 2015 yılında girdiği Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Mimari Tasarım Bilim Dalı’ nda, yüksek lisans tezine devam etmektedir.

Mimar

Sinan TEKELİ

1991 yılında Kırıkkale’de doğdu. 2010 yılında Kırıkkale Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 2017 yılında Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Çalışmalarına NODE ARCHITECTS te devam ediyor.

Mimar

Tarık Şengüleç

1994 yılında Burdur’da doğdu. 2012 yılında Kayseri Sema Yazar Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Bilgisayar Ortamında Mimarlık Bilim Dalı’ nda yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir.Çalışmalarına NODE ARCHITECTS’ te devam ediyor.

Mimar

Mert Mehmet Alkonak

1995 yılında Kayseri’de doğdu. 2013 yılında Kayseri Sema Yazar Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 2018 yılında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Çalışmalarına NODE ARCHITECTS’ te devam ediyor.

Behlül

2018 yılının ilk aylarında doğduğu düşünülen Behlül, bebekliğinin bir kısmını Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ nde geçirdi. Çalışmalarına NODE Architects bünyesinde devam etmektedir.