Bolu Konutları

Bolunun Geleceğe Dönük Yüzü

Kent’in geçmişten gelen imgelerini devam ettirirerek, günümüze adabte edilmiştir. Kırma çatı ve yarı açık alanların kontrollü kullanımı, aslında kentin refleksine gösterilmiş bir davranıştır. Kent’in bu refleksi, her yapıya yansıma biçimi; kullanıcısı ve tipine göre değişkenlik gösterir. Bolu Konutları’nda bu davranış mekana ve yapıya yansıtılmıştır.

Enerji Aktif Tasarım Konsepti – Ekolojik Yaklaşımı

Güneş yükünün istenilen kadar yapıya alınması için cephe üzerine güneş yansıtıcı paneller eklenmiştir. Gerektiğinde güneş ışığı, mekana kullanıcı tarafından alınırken gerektiğinde ise hareket edebilen paneller sayesinde kontrol  edilebilmektedir.

Esnek Doğal Aydınlık Kontrolü

Güneyden gelen Kış Güneşinin yapı içine alırken aynı zamanda her koşulda mekanın aydınlatılmasını artıracak cephede açıklık üzeri pahlıanmış lento kullanılmıştır.

Aydınlatma ve Güvenlik Kontrol Elemanı

Zemin Kat’ta  cephe üzeri açıklar hem güneş kırıcı hem de güvenlik sebebiyle tercih edilen açılır kapanır paneller kullanılmıştır. Kullanıldığı zaman kişinin tercihine göre esneyebilen kurgusu, Bolu iklim ve yağış durumunun yanında mekanın güvenliğini sağlamıştır.

İklim – Bitki Örtüsü – Mekan | Zaman

Mevcut dinamik topografyası, iklimi ve çatıları Bolu’ Kenti’nde her şey tutarlıdır. Kendi iklimi sebebiyle  gür ormanlar bulunmaktadır.  Yağmurun kendi yükünden kurtulmak için seçilmiş olan kırma çatılar; tıpkı dallı budaklı ağaçlar gibi davranır.   Bolu coğrafyasında gözlenen bu yağış yüküne karşı kırma çatı ve  kentin içinde bulunduğu şartlara bağlı olarak  tercihi doğrultusunda kiremit sanayisini diri tutmuş geliştirmiştir. Önerisi yapılan 3 başlıktan birisi, mevcut iklimsel veriler ışığında, yerel malzemeler kullanılarak, kiremit tercih edilmiştir. Kiremit – Antresit ve Tuğla öneride birlikte düşünülerek Bolu Kent imgesinin sürdürülmüş halidir.

Bir Önceki Proje

İSKİ Pendik Şube Müdürlüğü

Bir Sonraki Proje

Kayseri Hükümet Konağı