Çanakkale İş ve Yaşam Merkezi

Yer:

‘’Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması ‘’ alanı, Çanakkale Merkezde ; kuzeyde Mehmetçik Bulvarı ile güneyde Cumhuriyet Bulvarını ayıran aks üzere konumlanır. Kuzey – Güney doğrultusunda uzanan bu aks, kuzeyde mevcutta bulunan bir park ve Çanakkale İskelesi ile güneyde ise Kent Merkezi ve yoğun ticari şehir yaşantısını bağlayan taşıt trafiği ile birlikte yaya kullanımının rahatça okunabildiği nitelikli bir promenattır. Nitekim güneyde mevcutta bulunan meydan ve batısında bulunan park yeterince beslenemeyen fakat işlevini koruyan bu ‘’Omurga’’yı belirginleştirmiştir.

 

Bağlam:

Tasarım alanı, güçlü taşıt ve yaya güzergahlarının kesişim paydasında yer almakta; program dahilinde Çarşı ve İş Merkezi ve Sosyal Yaşam Merkezi gibi oldukça yoğun yaya kullanımına hizmet edecek işlevler barındırmaktadır. Bu bağlamda, tasarım alanının kuzey ve güneyinde bulunan yoğun yaya kullanımının devamlılığını sağlarken park, meydan ve Çarşı ve Yaşam Merkezinden beslenen öneri ‘’promenat’’ kentsel ölçekten vaziyet ölçeğine inerken verilmiş ilk karardır.

Promenat, yeniden düzenlenen park ve meydan, ‘’Kamusallığı’’ artıran öneri yapı ile beslenen Kent düzenlemesidir. Çarşı ve Yaşam Merkezini ile düzenlenen park ve meydanın ilişkisi, Kent Meydanı ve İskele arasında bağ kurar niteliktedir. Bu iletişim aynı zamanda tasarımın kütlesel kararları, Çanakkale’nin Geleneksel Mimari Dili ile imgelenmiştir.

U şema kütle ile iletişimde olan park, ‘’Kent Balkonu’’ ile eklemlenerek Meydandan gelen Kuzey-Güney promenadını tasarıma dahil eden bir mimari eleman olarak ticari hacimleri kapsamaktadır. Kent Balkonu ile direk etkileşimli rampa ise düşey sirkülasyonu geniş kullanıcı spekturumuna yaymıştır. Kendi içinde geri çekilerek geçirgen U şema kütle döşemeleri geri çekilerek mekansal organizasyonda esneklik sağlanmıştır. Avluda ise geriye çekilerek kütleleşen zigurat imgesinde Sosyal Yaşam Merkezi bulunmaktadır. Ortaya çıkan boşluk ise çerçeveleneip park – meydan – Çarşı ve Yaşam Merkezi üçgeninde ‘’Eşik’’ konumundadır. Geleneksel Çanakkale Geleneksel Türk Evi’nde olduğu gibi merkezde sosyal alan ve çevresinde onu destekleyen mekan yerleşimi ‘’yer’’ ile ilişkisi kurulup tekrar kurgulanmıştır.

Ticari ve sosyal hacimlerin birbiri ardına işleyen çözümü kütleye U şema ve içerisinde bir ‘’Hayat’’ olarak yansımıştır. Hayat’ın park ile karşılıklı iletişimi Kent Balkonu’nun meydan ile iletişimine eklemlenmiştir. Bir promenat üzere kurulmuş Kent içinde bir ‘Bağ’ olarak kurgulanmıştır.  Bu bağ görevi iskele ve Meydan arasındada devam ederek kentsel ölçekte yerini bulmuştur. Tasarım Kent ölçeğinden insan ölçeğine kadar her katmanda irdelenerek oluşturulmuştur.

 

Tasarım Kararları:

Alt zemin katta meydandan yaklaşımda promenat üzerinde restaurant, amfi – merdiven ve güvenlik – danışma bulunmaktadır. U şema planda çift taraflı ticari hacimler bulunmaktadır. U şemanın iki köşesinde çekirdekler bulunmakta ayrıca düşey sirkülasyon, promenad ve Kent balkonuna eklemlenen rampa ile desteklenmektedir. Alt zemin katta toprak sahibi kat malikleri için önerilmiş ticari hacimler bulunmaktadır. Üst zemin katta U şema boyunca ticari hacimler devam ederken merkezdeki Sosyal Yaşam Merkezine hizmet eden restaurant, mutfak ve iletişim ofisi bulunmaktadır. Merkezdeki kütle U şema plana sahip ticari hacimler ile köprü ve merdivenler ile bağlanır. 2. Katta çeperde ticari hacimler, atölyeler ve restaurant  devam etmektedir. Merkezde ise Çok Amaçlı Salonlar ve Müzik Prova–Performans Stüdyoları bulunmaktadır. 3. Katta ise çeperde meydana bakan kısımda Cep Sinemaları konumlandırılmıştır. Aynı katta U şema planın kuzey kısmında ise ticari hacimler bulunmaktadır. Merkezde ise 264 kişilik Salon ve bu salonun , ana sahnesi yan ve arka sahneleri bulunmaktadır.

Bir Önceki Proje

Kayseri Güneşli Konutları

Bir Sonraki Proje

Atak Faktoring