Düzce Üniversitesi

KONUM

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi, Ankara ve İstanbul gibi iki önemli merkezi birbirine bağlayan D-100 karayolu güzergahı üzerinde bulunan Düzce ilinin 8 km. kuzeyinde, Akçakoca-Zonguldak yolu üzerinde konumlanmaktadır.

Konuralp Yerleşkesi içinde kuzeyde 30 ha. orman alanı, batıda sağlık birimlerinin bulunduğu sağlık adası, güneyde spor alanları, merkezde rektörlük ve eğitim birimleri ile sosyal tesisler ve doğuda henüz yapılaşma kararı getirilmemiş 60 ha. toprak/fundalık alan bulunmaktadır. Yerleşkenin güneydoğusunda Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurt binaları bulunmaktadır.

MEVCUT DURUM

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi mevcut yapılaşma stratejileri incelendiğinde, yapılar arası ilişkilerin yetersizliği , arazi eğiminin getirdiği potansiyellerin kullanılamaması, kullanıcıların kullanımına yön verecek olan açık ve yarı açık mekan kurugularındaki yetersizlikler göze çarpmaktadır. Ek olarak kampüs alanının sahip olduğu habitat alanının yaşantıya dahil edilememesi bir başka eksiklik olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin takip edebileceği ve akademik / sosyal birim ayrımını yapan seperatör bir elemanın olmayışı da yapı hiyerarşisini karmaşık hale getirmektedir.

ÇEVRESEL VERİLER

İklimsel ve coğrafi veriler doğrultusunda, ilgili yerleşkeye referans olabilecek girdilere sahip Safranbolu gibi kent yapılaşmaları da, oluşturulacak olan gelişim planına için ışık tutma potansiyeline sahiptir. Bu noktada Safranbolu kent verileri incelendiğinde, insan ölçeği ile uyumlu yapı gabarisi ve sosyal çerçevede şekillenen sokaklar öne çıkmaktadır. Eğim doğrultusuna paralel yerleşen sürdürülebilir yerel mimari örnekleri, yapı fiziği ve vista kullanımı açısından da büyük örnek teşkil etmektedir. Özellikle yoğun yağış gibi karadeniz ikliminin belirli karakteristlik özelliklerini barındıran bölgede, geniş saçak ve doğal malzeme kullanımı ön plana çıkmaktadır.

Bir Önceki Proje

Ursa Apartmanı

Bir Sonraki Proje

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi