Efeler Belediyesi

KONUM

“Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması” na konu olan tasarım alanı, Aydın İli Efeler İlçesi’ nde, kentin geometrik anlamda neredeyse orta noktasında, her bölgeye eşit mesafede, kolay ulaşılabilir, halkın kısa sürede alışabileceği ve benimseyebileceği bir lokasyondadır. Aynı zamanda imar planında belediye hizmet alanı olarak ayrılmış ve daha önceden de “Otogar” olarak kullanılmış olan ve İzmir – Muğla – Denizli yol kavşağına 300 metre mesafede olan bir parseldedir. Alanın batısında yüksek katlı, kentsel doku ile uyuşmayan Kız Öğrenci Yurdu ve çekme mesafesini 25 metreye çeken benzin istasyonu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra parselin doğusunda şu anda boş olan ancak imar planında ticari olarak belirtilmiş otopark bulunmaktadır. Parselin güneyindeki otoyol, yeni çevreyolu ile birlikte değişecek olsa da yoğunluğunu koruması beklenmektedir. Söz konusu çevre verileri irdelendiğinde; kent kullanıcılarının bürokratik işlem yoğunluğu ve buna yönelik mekân gereksiniminin tek bir alanda toplandığı, kent içi odak noktaları arasında ana güzergâhlardan biri olma özelliğini taşıyan çevre yoluna kolaylıkla bağlantısı ve sürdürülebilir bir peyzaj tasarımının olanaklı hale gelebileceği yeşil aksın göbeğinde bulunması gibi parametreler ile karşılaşılmaktadır.

Kütle yerleşiminde, Gar ve Büyükşehir Belediyesi’ nden gelen yoğun aks doğrultusunda, Garaj Caddesi üzerinden gelen yoğun yaya akışı göz önünde bulundurularak girişin kurgulanması ve önünde meydan oluşturulması birincil tasarım kararı olmuştur.

Kentsel ölçekte yapılan analizler sonucu ortaya çıkan yeşil örgüler, kamusal alanlar, ulaşım aksları, çevre yolların parselle bağlantıları dikkate alınarak leke oluşumlarına başlanmıştır.

Yazları sıcak ve kuru, kışları ılık ve yağışlı iklim özelliklerine sahip Aydın’ da, vadinin coğrafyasından ötürü deniz etkisi iç kısımlara kadar girebilmektedir. Fakat kuzey rüzgârlarından dolayı Akdeniz bölgesine göre daha soğuktur.

Parselin karşısında bulunan, belediye tarafından geçici olarak kullanılan eski iş hanı ile belediye binası arsasında bulunmakta olan ve engelli kullanımına uygun olmayan, bir tarafı rampa bir tarafı merdiven olan üst geçit, belediyenin kullandığı iş hanının ikinci katından yapıya saplanarak eklektik bir durum oluşturmaktadır. Üç yüz metre ilerde ise daha önce bahsedilen Aydın Büyükşehir Belediyesi’ nden aşağı inen aks ile İzmir – Ankara karayolunun kesişiminde bulunan asansör ve yürüyen merdivene sahip üst geçit buradaki genel yoğunluğu karşılamaktadır. Bu sebeple yeni Belediye Hizmet Binası’ nı tasarlarken İş Hanı’ na saplanan üst geçit kaldırılmış, yerine çok boyutlu kullanıma imkân veren, içinde 28 adet ticari birim bulunan yüksek tavanlı, geniş açıklıklı alt kottan devam eden bir alışveriş geçidi önerilmiştir. Engelli erişimini sağlamak için ise engelli platformu eklenmiştir.

MEKÂNSAL OLUŞUM

Efeler Belediyesi Hizmet Binası için önerilen yapı, mimari ihtiyaç programı doğrultusunda birbirinden farklı işlevleri barındırmaktadır. Söz konusu işlevler farklı kullanıcı profilleri, farklı kullanım zamanları ve değişken mekân büyüklükleri gerektirmektedir. Önerilen mimari çözüm, bu farklılıkların “Bir Arada” lığını vurgulamak üzere kurgulanmıştır. Bunun yanı sıra, makro ölçekte Büyükşehir Belediye Meydanı’ nın oluşturduğu odaktan gelen yoğun aksı karşılayan yeni bir kentsel odak noktası olması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu kamusal geçiş, yeşil bant ile paralel yapıda kurgulanarak kent kullanıcılarının promenat boyunca peyzaj öğelerinden ve kentsel donatılardan en üst düzeyde faydalanabilmesi amaçlanmıştır.

Önerilen Belediye Hizmet Binası kent kullanıcılarının, çeperinde toplanma ve sosyalleşme eğilimine uygun bir hacim olanağı sunmaktadır. Bu bağlamda, Belediye Hizmet Binası tasarımında, kent kullanıcılarının sirkülasyon yoğunlukları ve dereceleri göz önünde bulundurulmuş, davetkar bir mimari üslup ile şekillenen yapı kurgusuna gidilmiştir. Garaj Caddesi yönünde giriş meydanı olabildiğince boşaltılarak kent kullanıcılarının gece – gündüz kamusal kullanımlarına ev sahipliği yapabilecek bir kent balkonu, yapı ile bütünleşik bir vaziyette Giriş Alanı’ na bakacak şekilde konumlandırılmıştır. 7/24 açık, kentsel meydanla doğrudan bağlantılı şehre hizmet edecek bir kültür merkezi tasarlanmıştır. Şeffaf yönetim anlayışıyla şekillenen belediye idari hiyerarşisi Meclis Salonu bünyesinde toplanmış, cephesi yarı geçirgen, istenildiği zaman açılıp kapanabilen özel bir sistem ile kurgulanmıştır.

Arazi geometrisi gereği lineer kurguda şekillenen Belediye Hizmet Binası, geri çekme mesafeleri dâhilinde kendisi için ayrılan parseli birbirine paralel yerleşmiş üç ana kütle ile doldurmaktadır. Ortada bulunan şeffaf ulaşım aksı zeminde bulunan sosyo – kültürel mekânsal ögeler ve açıklıklarla birbirini tamamlayarak, şeffaflığı meydana aksettirmektedir. Zemin katta bulunan kütüphane, sergi alanı, kafeterya, sosyal müdürlükler, eksi kottaki ticari birimler ve +01,00 kotundaki konferans salonu ile meydandaki kültürel zenginliğe katkıda bulunması hedeflenmektedir. Meydan konumu ve işlevi gereği bina girişinde, açık, davetkâr bir odak noktasıdır. Öte yandan korunan ağaç kümesiyle başlayan yeşil bandın kuvvetlendirilmesi ve kütüphane, kafeterya ve kültür merkezinin yarattığı ara saçak altı mekânlar daha küçük bir ölçekte kullanıcıya farklı bir atmosfer sunmaktadır. Belediye girişi ve Meydan’ ın genel kullanımından doğan sirkülasyon yoğunluğu bu ara mekanlar da yerini ağaçlık, sakin, gölgelik ve dingin mekanlara bırakmaktadır.

Yapı geometrisinde, nitelik ve işlevsel anlamda birbiri ile ayrışabilen mekân hiyerarşisi temel alınmıştır. Söz konusu seperasyonun doğal sonucu olarak, Hizmet Binası yapısı kendi içerisinde 3 dilime ayrılarak yapı tektoniğinde de bu ayrışma kendini göstermiştir. Buna göre açık ofislerin yoğun bir şekilde yer alacağı ve konsol yapı elemanları ile birlikte genişliği 18 m’ yi bulan bir dilim, hemen yanında geçirgen 10 m’ lik cam “Atrium” ve yine 18 m genişliğinde bir başka dilim sıralanmıştır. Parsele komşu olan yapıların gabarileri temel alınarak kütlenin kat yükseklikleri belirlenmiştir. Doğu cephesindeki ana meydandan yapıya giriş alınmış, meydana bakan meclis +01,00 kotunda çözülmüştür. Başkanlıklar ise en üst kotta düşünülmüştür. Ortadaki cam “Atrium” da dinlenme alanları, sergi alanları ve teraslar kurgulanmıştır. Batıda ise belediye çalışanlarının çocukları için kendi içinde küçük bir bahçesi ve ayrı girişi olan kreş konumlanmıştır. Bununla beraber VIP ve makam girişleri ana girişlerden ayrı bir şekilde yine bu cephede çözülmüştür. Yapının verimli ışık alan güney cephesinde müdürlükler düşünülmüştür.

Bir Önceki Proje

Şehitkamil Sanat Merkezi

Bir Sonraki Proje

EVKA 3 Sosyal Merkez