Kayseri Güneşli Konutları

Kayseri Güneşli Konutları

Doğayla Bağ

Kayseri kültürünün en önemli mimari yansımalarından biri BAĞ dır. Bağ yazın insanların göç edip, kendilerini şehrin sıcak ve yoğun havasından kurtararak yazı geçirdikleri kimi zaman hafta sonları uğradıkları bir kavrımdır.   Doğayla  BAĞ ise bu bağa göçmenin bir site içinde herkesin kendi mahremiyeti ile gene herkesin bir arada iletiime geçebileceği bir sosyal hacimin optimizasyonunu anlatır. Bu optimizasyon, balıksırtı şema ile yerleşmiş birbirine sırtını dönmüş Bağ Evlerinin aynı zamanda ortak bir hacime yüzlerini dönerek  mimariye dönüşmüştür. Arazi 3 etaba bölünerek ilk etabta konutlarla beraber açık sosyal alanlar ve kapalı bir sosyal merkez bulunmaktadır. 2. ve 3. etapta ise konut ve açık sosyal alanlar devam etmektedir. Bünyan ve kayseri kent merkezi arasında kalan tasarım alanı da aslında bir üst ölçekte  BAĞ işlevini sürdürmektedir. İşte bu tüm ölçeklerdeki bağ olgusu tasarımın ana kararlarını oluşturur ve ölçekler arası bir optimizasyon öngörülür.

Önerilen projenin tekil olarak herbir konutun diğerinin özel alanını ve yarı özel alanları karşılaşmadan kendi hayatlarını yaşarken sosyal mekanlarda komşuluklarını yaşayabileceği hem mahrem hem de gerektiği kadar içiçe olması asıl hedeflenen olgudur. Bunun yanısıra teraslar ise mevcut yerleşmeye uyum sağlayarak kendi özel alanında yaşama durumu öngörülmüş ve proje 3 ana etaba ayrılmıştır. İlk etabında en büyük sosyal hacim ve sosyal merkez bulunmaktadır. Devamında ise buna eklemlenen kontrollü sosyal ve mahrem hacimlerin kurgusudur.

Bir Önceki Proje

KARABAĞLAR | Uzundere Sosyokültürel Merkez

Bir Sonraki Proje

Çanakkale İş ve Yaşam Merkezi