Kayseri Hükümet Konağı

Konum

”Kayseri  Hükümet Konağı” alanı Kayseri Melikgazi ilçesi sınırları içerisinde, ‘Kent Meydanı’nda, mevcutta kullanılan Kayseri Valiliği, Sahabiye Medresesi, Kurşunlu Cami ve Kayseri Kalesi ile birlikte Kent Meydanına direkt iletişimi bulunmaktadır. Kent boyunca doğu-batı doğrultusunda uzanan ve Kent içinde bir kenar görevi gören Sivas Caddesi ve Meydanı, Kentin istihdam ve Park Bulvarında devam eden üretimine en fazla katkıda bulunan Organize Sanayi Bölgesine bağlayan Osman Kavuncu Bulvarı, ticari hacmi ile Kent içinde öne çıkan İstasyon Caddesi Kent Meydanında birleşmektedir. Geleneksel Selçuklu Mimarisi ile günümüz ihtiyaçlarının düğümlendiği bu ‘Odak’ Kentli için ne ifade etmektedir? Kentlinin aktif kullanımına açık bir Düğüm Noktası olmaktan ziyede kullanıcısının sadece bir güzergah olarak kullandığı bir tanımsız bir boşluk konumundadır. Kent Meydanı çevresinde Odak olgusunu destekleyen, bir merkez oluşturan birden fazla nitelikli bileşen bulunmakatadır. Bu konumdaki tasarımın bir ‘meydan’ imgeleyebilmesi için direkt iletişimli olduğu nitelikli verileri sentezleyerek bir meydan tanımı ve Hükümet Konağı tasarlanmak amaçlanmıştır.

Bağlam

Tasarım alanı, Kent Merkezinde, güçlü taşıt ve yaya güzergahlarının kesişim noktasında yer almakta; program dahlinde Kültür Merkezi, Çok Amaçlı Gösteri Salonu, Hükümet Konağı gibi oldukça yoğun bir yaya kullanımına hizmet edecek işlevler barındırmaktadır. Bu bağlamda, tasarımın açık/yarı açık ve kapalı alanlarda kentli kullanımına uygun ortam oluşturuken, aynı zamanda Kentin Geleneksel Selçuklu Mimarisinin süregetirdiği ‘Bellek’ korunmuştur. Gerek Sahabiye Medresesi, gerek Hunat Medresesi, Kayseri deki diğer örnekleri gibi mekan işlevselliğini korurken aynı zamanda mekan zenginliğini barındıran ve iklimsel faktörleri göz önünde bulundurarak tasarlanan yapılardır. Kentte hakim olan karasal iklim içerisinde oluşturulan avlu,arkad ve revaklarla iklimlendirirken mekan zenginliği sağlayan Selçuklu Yapıları aynı zamanda dış cephesi sert iklim koşullarını yalıtabilir biçimde düşünülmüştür. Tasarlanan öneri Hükümet Konağı’nda ise farklı işlevlerin yoğun yaya kullanımını katmanlar halinde düzenleyen ve pasif iklimlendirme prensibine uygun çalışan ‘avlular’, ‘arkadlar’ ve ‘revaklar’ tasarımda ana girdi olmuştur. Kullanıcıyı oluşturulan yarı açık arkad ve revaklarla, açık avlularla mekana dahil olmasını sağlarken aynı zamanda Kent Meydanı imgesinden kopmaması amaçlanmıştır. Birbiri içerisinde devam eden avlular Hükümet Konağı ve Kültür Merkezi programlarını işlevsel olarak ayırırken, mekansal olarak birleştirmiştir. Meydan içerisindeki bu düğümleme aynı zamanda Kayseri Kalesi ve Sahabiye Medresesini referans alarak meydan içi tanımsız boşluğu kullanıcıya nitelikli hacimler ile dönüştürmüştür. Kent Meydanı içerisindeki tanımsızlığı tanımlayıp farklı kullanıcı profillerine göre kendi içerisinde katmanlaşarak kurgulanan Kayseri Hükümet Konağı, bu konumda yeni bir sosyal ve kamusal ağ oluşturup meydanı yeniden tanımlar. Bu tanım Kentin ana ulaşım güzergahları olan otobüs ve tranvay hatıları üzere konumlanması tasarım yaklaşımının ve ürünün niteliğini artırmaktadır.

 

Bu bağlamda tasarlanan yapı dili, özgün kentsel parametrelere bağlı kalarak yeni ve tutarlı bir imaj kazandırabileceği gibi, çevrenin kalitenin artmasını sağlar. Bu nedenle, öncelikle Kentsel Okuması yapılabilen tarihi dokuyu ve yerel özellikleri gözeten bir tasarım yaklaşımı geliştirilmiştir.Selçuklu Kültüründe önemli bir yer tutan; mikro ölçekte bireylerin, makro ölçekte toplulukların bir araya geldiği; mekanlar arası bağlantıların sağlandığı, adeta hayatın! geçtiği Avlular da, yukarıda sözü geçen katmanlar için uygun bir betimleme olmaktadır.

Tasarım

Orta ve yüksek yoğun ticari yaşam alanlarına yakın çevre ölçeğinde, kamusal alanların çeşitli mekan seçenekleri ile kullanılabilme özelliğine kavuşması; kent kullanıcısına iç mekan-dış mekan kullanım olanaklarıyla gündelik yaşam eylemlerine cevap verebilir kurguda tasarlanması; farklı amaçlı kullanıcı profiline hizmet edebilmesi, proje girdileri arasında röper noktalardır. Bu sebeple, katmanlar(avlular) oluşturularak yoğunluğun tasarım alanına homojen olarak yayılması amaçlanmıştır.

Zemin kotunda ‘’Çok Amaçlı Salon ‘’, ‘’Kütüphane Birimleri’’,’’Atölyeler’’,’’Toplantı Odaları’’,’’Cep Sinemaları’’ve Hükümet Konağı’nın yazı işleri ve nüfus müdürlüğü Avlular ile birbirine bağlanır biçimdedir. Kültür Merkezi Meydana avlular ile birleşerek dağılırken, Hükümet Konağı tek kütle biçiminde ana avluya bakar vaziyettedir. Bu oluşturulan avlular sayesinde kullanıcı profili farklı olan bu iki işlev hem ayrılır hem de birleşir vaziyettedir. Arkad kullanılan cephelerde hem iklimlendirme yapılırken hem de mekan zenginliği ve yarı açık,açık mekanların esnekliği sağlanmış olur. İçiçe geçen avlular sayesinde ise doğal iklimlendirme gerçekleştirilirken Hükümet Konağı ve Kültür Merkezinin birbirinden beslenmesi sağlanmış olur.

Özetle; insan ölçeğinde, farklı mekan katmanları ile sürdürülebilir, esnek iç mekan ve dış mekanlarıyla kentlilerin yapıyı işlevleri dışında sosyalleşme ve kamusallaşma aracı olarak da kullanabileceği; kent merkezini yeniden bir odak noktasına çevirebilecek, asal işleviyle uyumlu bir kamusal mekan kurgusu geliştirilmiştir.

Bir Önceki Proje

Bolu Konutları

Bir Sonraki Proje

Rize Ardeşen Belediyesi Binası