Kepez Kongre ve Sergi Merkezi

Kepez Kongre ve Sergi Merkezi, asal işlevinin yeter ve gereklerini sağlamak dışında, farklı illerden göç alan ve bunu yaparken de giderek artan kent kullanıcılarının kültür & sanat etkinliklerine katılımını arttırma gayreti gösteren yerel yönetim için ayrıca bir sosyalleşme hedefine yönelik tasarlanmıştır. Bu bağlamda kongre ve sergi merkezinin tasarlanacağı arazi üzerinde, insan odaklı kullanıma imkân verecek birtakım mekânsal ipuçları yakalanmaya çalışılmış; arazi, iklim gibi yerel değişkenlerin de yardımıyla mimari tasarım prensipleri oluşturulmuştur.

Öncelikle kent kullanıcısının, arazi üzerinde nasıl bir hissiyat ile hareket edeceği (ya da etmesi gerektiği) üzerine önerilerde bulunarak bu yönde bir analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Buna göre, kongre ve sergi merkezi arazisine giren bir kullanıcı, öncelikle kendini diğer tali yollara göre baskın ve promenat özelliği taşıyan bir yaya aksında bulur. Mevcut yapılar, sık ağaçların arasından belli belirsiz görülür. Bu belirsizlik, niteliksiz bir bina için bir perde özelliği taşısa da, estetik kaygılar gözetilerek tasarlanmış ve gerekli fonksiyonelliğe sahip bir yapı grubu için de davetkâr bir tutum sergiler. Yılın çoğu zamanı güneş alan ve bundan rahatsızlık duyabilecek insanlar için bir barınma (çeperinde bulunma) görevi üstlenecek yeşil perde, mutlaka korunması önerilen ve hatta tasarım için yörünge teşkil edecek belirli bir veriye dönüşür. Bu karar bir anlamda, ekolojik sürekliliği sağlamayı da yadırgamaz.

Yoğun kullanıcı potansiyeline sahip, yoğun işlev trafiğine ev sahipliği yapacak, geniş kullanım alanlı bir yapı, elbette yukarıda canlandırılan sahneyi başta bozar gibi olur. Fakat çözümsüz bir sorun teşkil etmemektedir. Bu anda, adeta yapı adası gibi araziye dağılmış (belki de bunu bilinçli bir şekilde yapmış) ağaç perdeler röper teşkil eder. Sanki en başından beri var olan parçalı kütleler, ağaç sıraları arasında kendileri için ayrılmış bölgelere konumlanmak için sıralarını beklemektedirler. Bu da yekpare bir kütle tasarımından ziyade, parçalı ve esnek yaya dolaşımına imkân veren yapı grubunu tarifler. Yalnızca geri çekme mesafeleriyle sınırlandırılmış arazi için böyle bir tarif, yapılması mümkün olan ürüne zemin oluşturur. Fiziksel eğimi çok da fazla olmayan bir arazi için önemli olan, yatay düzlemde yaya dolaşımının sağlanması olacaktır. Yoğun kullanım programına sahip ve fiziksel bölünmesi pek de mümkün olmayan geniş taban alanlı bir yapı grubu ise bu sirkülasyonu başta bozar gibi görünse de, yerden koparak adeta katmanlı bir sosyal yaşantı sunar kullanıcısına. Zemin kotunda, peyzajının yeniden ele alınmasıyla farklı bir çehre bürünen “kentsel park”, yalnız davetli misafirlerini değil, şehrin gerçek sahiplerini de içeriye davet eder. Bir üst kotta yer alan ana kütleler ise, üzerlerine düşen rollerini oynayarak asal işlevlerini yerine getirir.

Parçalı bir düzen ile ele alınan ana kütleler, bu yöndeki kurguyla istenilen narinliğe ulaşır. Fonksiyonel ve ergonomik gerekliliklerden doğan salon norm kuralları, estetik bütünlük çerçevesinde optimize edilerek gerekli ve yeter yüksekliklerine ulaşır. Kendisini çevreleyen ağaç sırası ile düşeyde yarışmayan bir kütle için, cephe tasarımında da yine ağacın kendisinden yararlanılmıştır. Alt bileşeni yaprak ve bunlara ulaşan dalları ile var olan ağaç, bu bağlamda cephe düzeneğine öncülük eder. Günışığını yaklaşık yüzde 5’ lik bir oran ile bünyesine alan, bunu yaparken de perfore gözeneklerden faydalanan, sabit tespit edilmiş bir panel grubu, yeterli derz aralıklarıyla sanki ağacın yapıya izdüşümü gibi algılanır. Aynı geometrik konfigürasyona sahip bu iki doğal ve yapay katman, birbirleriyle eşgüdümlü çalışır.

Yapı grubunu oluşturan her bir kütle, sahip olduğu işlev çerçevesinde şekillenmiş ve alt bileşenlerine ayrılarak gerekli iç mekânlara dağılmıştır. Yalnız kongre salonunu bünyesinde barındıran ana kütle, personel, teknik hacim ve otoparkı da içerisine alarak büyük bir program yükünü kendi üzerine alır. Fakat kendisini çevreleyen her meydandan geçişlerde kullanıcı yalnızca askıda duran kongre kütlesini algılar. Adeta zeminden koparak uçar görünüme kavuşan bu kütle, zeminde ortogonal düzende dizilmiş mega perdeler üzerinde konumlanır. Arazi bütününde, rahatsızlık teşkil edecek gün ışığı ve sıcaktan korunmak için de saçak görevi üstlenen bu yapı, geçirgen havzasında birtakım farklı birimleri barındırır. Meydandan içeri akan kullanıcı ya da kullanıcı grubu, solda saydam cidar gerisinde fuaye elemanlarını algılar. 2000 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip alt fuaye alanı, kongre ve toplantı salonlarının beraber paylaştıkları bir hacimdir de. Sağ tarafta, yine cam paneller ve perde beton ile çevrelenmiş kalıcı sergi alanı, meraklı kullanıcıları için özelleşmiş bir mekândır. Hemen ilerisinde yer alan kafeterya ise her türlü kullanım yoğunluğuna cevap verebilecek şekilde biçimlenmiştir; aynı anda içeriye ve dışarıya servis eder.

Bir üst katta ise yaklaşık 1500 m² alana sahip kongre ve fuar alanı bulunmaktadır. İstenilen esnek bölümlenmeye sabit ray üzerinde kayar panel ile müsaade eden kongre ve fuar alanı, gerektiğinde iki ya da dört alt salona ayrılabilmektedir. Söz konusu salon için gerekli iç tesisat aksamı, ön fuayenin gerisinde yer alan depolama & teknik hacimden çıkan kedi yolları ile bütünleşir. Ön fuaye ise, program öncesi kullanıcıların zaman geçirecekleri ve isterlerse terasına çıkıp açık alanda sosyalleşebilecekleri bir mekandır. Fuaye bandının içerisinde yer alan servis mutfağı, bodrum katta bulunan ana mutfak ile bağlantı içerisindedir ve servis koridorunu kullanarak her salona servis edebilecek teçhizattadır. Aynı şekilde geçici depolama alanı da, ana çekirdek içerisinde yer alan yük asansörü sayesinde düşeyde bodrum kat ile bağlantılıdır.

Düğün organizasyonlarına ev sahipliği yapacak olan diğer kütle ise, kısa zaman aralıklı kullanıcı sirkülasyonlarına imkan verecek şekilde net ve optimum yoğunluktadır. Ana kütlede olduğu gibi burada da asıl etkinlik alanı bir üst kotta ve yarı geçirgendir. Zemin kotunda yine saçaklanmaya imkân veren konsol uzantılara sahip bu kütle; kutlama salonu, gelin & damat odası gibi yardımcı birimleri bünyesinde tutarken evlendirme memurluğu gibi bireysel görüşmeye açık birimleri yönetim kütlesine devretmiştir.

Çevresiyle yarışmayan yapı grubu için, arazinin göbeğinde yer alan ve alana hâkim tasarlanan yüksek yapı ise yönetim birimlerini içerisinde tutar. Zemin katta barındırdığı kütüphane ile sosyal tabakaya hizmette bulunan yönetim binası, birinci katında evlendirme memurluğu, diğer katlarında yönetim birimlerini barındırır.

Bir Önceki Proje

Changing The Face - Pushkinsky Theatre

Bir Sonraki Proje

Şişli Kültür Merkezi