MERZİFON | İş ve Yaşam Merkezi – 1. Alternatif

Amasya’ ya bağlı Merzifon İlçesi, Orta Karadeniz bölümünde Tavşan (Taşan) Dağı’ nın güney eteklerinde Merzifon Ovası’ nın kenarında yer alır. 750 m rakımlı Merzifon,  İstanbul ve Ankara’ dan Samsun Limanı’ na yönelen aks üzerinde önemli bir noktada yer almaktadır. Tarih boyunca birden fazla medeniyete ev sahipliği yapmış olması, çok katmanlı kent dokusunun oluşmasında etkili olmuştur.

Yarışmaya konu alan kentin geometrik anlamda neredeyse orta noktasında; kent içi odak noktalarına eşit sayılabilir mesafede, kolay ulaşılabilir bir lokasyondadır. Konum sosyal sürdürülebilirlik anlamında kentli kullanıcının hafızasında yeri olan, yeni işleviyle beraber yine kolayca alışabileceği bir alandadır.

İlgili parsel doğusunda önemli bir ulaşım aksı olan Samsun – Merzifon Çevre Yolu uzantısı bulunmaktadır. İlgili yol aksından proje alanına doğru konut dokusu devam etmektedir. Tasarım alanı, güneyinde otogar ve sanayi bölgesine, batısında stadyuma, hemen kuzeyinde ise kent merkezine komşudur. Dolayısıyla tasarıma konu parsel, yoğun bir kamu geçiş kullanımına ev sahipliği yapmaktadır.

Özetle söz konusu çevre verileri irdelendiğinde; kent içi odak noktaları arasında ana güzergâhlardan biri olma özelliği taşıması önemli bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda yarışma kapsamından da anlaşıldığı üzere; salt iş merkezi, değil kamusal sirkülasyonu da içine dâhil eden yeni bir odak olacağı aşikârdır.

Kütle yerleşiminde, kent merkezi ve konut bölgesi arasındaki bağlantıyı sağlayan aks doğrultusu göz önünde tutularak promenatın kurgulanması, kamusal kullanımın projeye dâhil olduğu aksın tanımlanması birincil tasarım kararlarını olmuştur. Kentsel ölçekte yapılan analizler sonucu ortaya çıkan ulaşım aksları ve ada içi imar durumunun kısıtlayıcı unsurları dikkate alınarak leke oluşumları ortaya çıkmıştır.

Bu etkenlerin yanı sıra, Merzifon’ un coğrafi ve meteorolojik özellikleri doğrultusunda, yazları sıcak ve kurak, kışları ise yağışlı iklim koşullarının kentli refleksi ve istemli hareketlerini engellemeden; sosyal sürdürülebilirliğe dair herhangi bir soru işaretine sebep olmadan alt birimlerin de işleyişine izin verecek niteliklerin göz ardı edilmemesine dikkat edilmiştir. Aynı şekilde, sadece sağlıklı bireylerin değil, engelli vatandaşların da söz konusu hayata katılabildiği tasarım kurgusu peşinden gidilmiştir.

Parçalı kütle anlayışıyla, Kuzey – Güney aksında, içeriğinde kentlilerin sosyalleşmesine izin veren bir “Kent Koridoru” tasarlanmıştır. Söz konusu geçiş mekânı, kent merkezini güneyde yer alan konut dokusuyla hem biçimsel hem de sosyal anlamda birbirine bağlamaktadır.

Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi için önerilen yapı, mimari ihtiyaç programı doğrultusunda birbirinden farklı işlevleri barındırmaktadır. Söz konusu işlevler, farklı kullanıcı kimlikleri için farklı kullanım zamanları ve değişken mekân büyüklükleri gerektirmektedir. Önerilen mimari çözüm, bu farklılıkların bir aradalığını vurgularken, gerekli mekânsal hiyerarşiyi de sağlamak üzere kurgulanmıştır.

Kent koridorundan beslenen, proje bağlamında yaratılan meydan, yine meydanla doğrudan ilişkili ticari ve kamusal birimlerle desteklenerek kent kullanıcılarının toplanıp sosyalleşme eğilimine uygun bir hacim olanağı sunmaktadır. Yarı kamusal alanlar zeminden koparılarak, geçiş ve kamusal kullanılabilirlik özelliğini kaybettirilmemesi hedeflenmiştir.

Zemin altında daha özel kullanım gerektiren, Eğitim Birimleri ve Çok Amaçlı Salon ile birlikte Otopark ve ışık gerekmeyen Arşiv, Teknik Hacim gibi mekânlar bulunmaktadır.

Ofis kütlesi ve kamusal birimlerin bulunduğu kütle zemin kotta ve +4,00 kotunda birbiri ile bağlanmaktadır. Ofislerin bulunduğu kütlede, cephede kullanılan güneş kırıcı elemanlar, ofis çalışanları için kaliteli ışık kullanımı sağlarken, cephedeki uzun ve sıkıcı etkiyi de ortadan kaldırmaktadır.

Otopark giriş çıkışları tek yönlü trafiğin getirdiği zorunluluktan dolayı parselin güneybatısındaki Harmanlar Caddesi ile Sepetçi Sokak birleşiminden sağlanmıştır.

Bir Önceki Proje

RİZE | Mahalle Tasarımı

Bir Sonraki Proje

MERZİFON | İş ve Yaşam Merkezi - 2. Alternatif