MERZİFON | İş ve Yaşam Merkezi – 2. Alternatif

Merzifon ilçesi Orta Karadeniz bölümünde Amasya iline bağlı Merzifon Ovası’nın kenarında yer almaktadır.

Tasarım konusu proje alanı kentin önemli noktalarına yakın ve hemen hemen eşit mesafede yer almaktadır. Mevcutta bulunan hal binası ve içerisinde barındırdığı ticari birimler kent sakinlerinin belleğinde yer edinmiştir. Meydana oldukça yakın bir noktada, meydanla bağlantılı sokak üzerinde ulaşım açısından kolay bir lokasyona sahiptir.

Kuzeyinde kentin ana meydanı, güneyinde otogar binası ve sanayi dokusu, batısında stadyum ve devlet hastanesi bulunmaktadır. Bunların yanında tarihi doku ve konut dokusuyla da komşuluğu bulunmaktadır. Özetle kent ve kenti kullananlar için kritik bir noktada yer almaktadır.

 

Verilen programda istenen işlevler göz önünde bulundurulduğunda, bir yandan tüm gereklilikleriyle iş merkezi bir yandan da bulunduğu alanın gerektirdiği kamusal birim ihtiyacını karşılayacak bir öneri beklendiği görülmektedir. Bu bağlamda leke kararlarında öncelikli parametre, sınırlı proje alanına yerleşirken meydandan gelen aksı karşılamak ve kesintiye uğratmadan kullanıcı akışını sağlamak olmuştur.

İçinde bulunduğumuz tüketim toplumunun bizi getirdiği noktada, enerji kaynaklarının kullanımı bu kadar önem kazanmışken, iklim ve coğrafi veriler ışığında ortaya çıkan potansiyellerin, doğru değerlendirilmesi tercih değil zorunluluk haline gelmiştir.

Alınan basit kararlar ile gün ışığının verimli kullanılması, rüzgârın yönüne göre açılan boşluklardan doğal havalandırmanın sağlanması ve yağmur suyunun tekrar kullanıma kazandırılması sağlanmıştır.

Kamusal ve yarı-kamusal özellikte kurgulanması beklenen projeyi farklı kullanıcı tiplerinin, haftanın her günü, günün her saati kullanması düşünülmektedir. Bu nedenle her koşuldaki kullanıcının önerilen yaşama kolaylıkla dâhil olabilmesi önem kazanmaktadır. Ayrıca farklı işlevlerin gerektirdiği farklı mekânsal özelliklere sahip birimler doğru hiyerarşik kurgu ile bir arada bulunmaktadır.

Öneri projede bahsi geçen mekânsal hiyerarşi kurgusu tek bir hacim altında toplanmıştır. Zemin kotunda kent kullanıcısının, ticari ve sosyal birimlerle zenginleştirilmiş kamusal hayata kolaylıkla katılıp sosyalleşmesi beklenmektedir. Bu bağlamda restoran, mevcut esnaf birimleri, satış ve hizmet birimleri bu kotta çözülmüştür.

Spesifik kullanıcıların, spesifik zamanlarda kullanacağı mekanlar olan çok amaçlı salon ve eğitim birimleri zemin altı kotta konumlandırılmıştır. Zemin kotla görsel bağlantısının kesilmemesi ve ışık alma sorunu oluşturmaması adına galeri boşluğu açılmış, boşluk avlu ile desteklenerek kullanıcılara ferah bir buluşma noktası tanımlamıştır. İç bahçeyle zemin kotu bağlayan amfi-merdivenler, esnek kurgulanan çok amaçlı salonla da bağlantılı olup, gereken durumlarda ortak etkinliklere ev sahipliği yapabilecektir.

+04,00 kotunda ticari birimler devam etmekte, +07, 60 ve +11,00 kotlarında ofis birimleri yer almaktadır.

Kütledeki saçak hareketleri, bir yandan yatayda geçirgenliği sağlarken, bir yandan kullanıcıyı açık havayla buluşturan teraslar oluşturmaktadır.

Zeminden kopan, cephede devam eden dikmeler hem güneş kırıcı özelliği göstermekte, hem de birbiri üzerinde kayan terasları tek bir hacim altında toparlamaktadır.

Bir Önceki Proje

MERZİFON | İş ve Yaşam Merkezi - 1. Alternatif

Bir Sonraki Proje

Bandırma Park